TIETOSUOJASELOSTE – PP HEIKKINEN OY

Rekisterinpitäjä

Rakennuspalvelu P&P Heikkinen Oy
Sulunperäntie 21, 40800 Vaajakoski
1454260-1, www.ppheikkinen.fi

Tietosuojavastaava tai tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Anne Heikkinen
anne(@)ppheikkinen.fi
040 412 9263

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

- rekrytointiprosessien toteuttaminen
- asiakkuuden ylläpito
- yhteydenpito
- laskutus
- työntekijöiden työsuhteen lakisääteisten asioiden hoitaminen

- suostumus
- oikeutettu etu
- sopimus
- lakisääteinen velvoite

Rekisterin tietosisältö

Kaikki tai jotkut seuraavista tiedoista:

- nimi
- osoitetiedot
- s-postiosoite
- henkilötunnus
- palkka
- pankkitili

Rekisteriin merkitään vain asioiden hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, sähköisen lomakkeen kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, evästeiden välityksellä, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Henkilötietoja voidaan päivittää hankkimalla asianmukaisia päivityspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

Tekniset ja organisatoriset suojatoimenpiteet

Rekisterin tietojen käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Säilytys

Manuaaliset aineistot
Säilytetään lukitussa tilassa, jonne pääsevät vain tietoon oikeutetut henkilöt.

Sähköiset aineistot
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain työnsä puolesta sitä tarvitsevat. Sähköinen järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden asianmukaisten teknisten toimenpiteiden avulla. Verkkosivustolla tietoja käsitellään suojatulla yhteydellä. Henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa kolmannelle osapuolelle. PP Heikkinen Oy takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja voimassaolevien EU-säännösten mukaisesti

Henkilötietojen luovutukset (ml. EU:n ulkopuolelle)

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

- Informointi tietojen käsittelystä
- Virheellisten tietojen oikaisu
- Oikeus peruuttaa suostumus
- Oikeus vaatia tietojen poistamista
- Oikeus tarkistaa ja saada itseään koskevat tiedot
- Oikeus saada tietonsa siirretyksi
- Valitusoikeus tietosuojavaltuutetulle

Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen

- Tietosuojavaltuutetulle
- Rekisteröidylle
- Mahdolliset suunnitellut toimenpiteet

Kaikki viihtyvät, kun rakentaminen
tehdään kunnolla.

Arvomme eivät ole sanahelinää tai korulauseita paperilla.
Yrityksemme arvoilla johdetaan sen päivittäistä toimintaa.

  • meidän arvomme - luottamus, laatu ja turvallisuus
    Luotamme henkilökuntaamme, yhteistyökumppaneihimme ja asiakkaisiimme sekä rehellisen työn tuomaan menestykseen.
  • meidän arvomme - luottamus, laatu ja turvallisuus
    Yrityksemme laatujärjestelmä takaa turvallisuuden sekä yritykselle että sen asiakkaille.
  • meidän arvomme - luottamus, laatu ja turvallisuus
    Työturvallisuus lähtee yksilöistä, ammattitaito luo turvallisuutta ja kestävä kehitys tulevaisuutta.
Tutustu tarinaamme

Yhteistyössä

opkkTermotuote

2021 © www.ppheikkinen.fi   -   Y-tunnus: 1454260-1 - Tietosuojaseloste